Tietoa remontoijalle

Osakkaalla on tietyin ehdoin oikeus tehdä muutostöitä hallitsemansa huoneiston sisäpuolella. Taloyhtiöllä ja muilla osakkailla on oikeus kieltää tai asettaa muutostyölle rajoituksia jos muutoksista voi aiheutua vahinkoa tai merkittävää haittaa taloyhtiölle tai kiinteistön käyttäjille. Osakas ilmoittaa hyvissä ajoin suunnitellusta muutostyöstä taloyhtiölle joka arvioi mahdolliset haittavaikutukset, antaa ohjeet miten muutostyöstä tulee tiedottaa ja ilmoittaa osakkaalle mikäli muutostyölle tarvitaan viranomaislupa. Osakkaalla ei ole oikeus muutostöihin osakehuoneistonsa ulkopuolelle.

 

Ilmoitusvelvollisuus

Vuodesta 2010 eteenpäin taloyhtiöllä on velvollisuus arkistoida osakkaiden teettämät muutostyöt huoneistoissaan. Tämän vuoksi muutostöistä tulee lähtökohtaisesti aina ilmoittaa taloyhtiölle; ainoa poikkeus on huoneiston sisäpintojen maalaus ja muu vastaava kevyt työ. Kun remonttia varten tuodaan rakennustarvikkeita ja työkaluja muualta on ilmoitus tehtävä. Muutostyöilmoitus voit tehdä isännöitsijätoimiston sivustojen kautta, tästä pääset suoraan oikeaan paikkaan. Isännöitsjä vie tarvittaessa ilmoituksen käsiteltäväksi taloyhtiön hallitukselle minkä jälkeen tekijälle ilmoitetaan asetetut ehdot muutostyön suorittamiseen.

Jos muutostyöilmoitus on jätetty tekemättä, voi taloyhtiö vaatia että osakas palauttaa huoneistonsa siihen tilaan joka se oli ennen muutostöiden aloittamista tai suorittaa lisätöitä jotta se vastaa taloyhtiön tai viranomaisten asettamat vaatimukset. Tästä taloyhtiölle mahdollisesti aiheutuneet kulut tulee osakas maksaa kokonaisuudessaan. Ilmoittamatta jätetyt muutostyöt eivät siirry automaattisesti taloyhtiön vastuuseen siltä osin kun ne kuuluvat yhtiölle, vaan tämä tapahtuu vain ja ainoastaan kun yhtiö on hyväksynyt ja valvonnut suoritetut muutostyöt.

 

Muutostyöstä aiheutuva haitta

Tavanomaisesti muutostyöstä aiheutuu haittaa muille taloyhtiössä asuville ja tämä voi olla esimerkiksi melu- ja pölyhaittaa. Tämän vuoksi on tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. On myös mahdollista että porraskäytäviin, hisseihin ja muihin yleisiin tiloihin tulee vaurioita raskaiden työkoneiden ja rakennusmateriaalin siirtojen yhteydessä. Näitten haittojen korjaamisesta voidaan veloittaa muutostyön teettäjää kohtuullisen määrän mukaan. Yleisiin tiloihin ei saa varastoida rakennusmateriaalia eikä ajoneuvoja pysäköidä taloyhtiön pihaan ilman erillistä kirjallista lupaa. Ajoneuvo jolla ei ole parkkipaikkaa tai erillinen lupa pysäköidä voi lastauksen tai lastin purun yhteydessä olla tilapäisesti yhtiön pihalla, minkä jälkeen sen tulee siirtää pois.

 

Kunnossapidon vastuujako

 

 


 

Aureka Oy, Kivensilmänkuja 2, 00920 Helsinki   Puh. 0405658657   S-posti: isannointi@aureka.fi   www.aureka.fi
Helsinki - Espoo - Vantaa - Tuusula - Sipoo

 

Palvelut Asukkaille Tarjouspyyntö Yhteystiedot Yhtiö
Isännöinti Lomakkeet ja ilmoitukset Ota yhteyttä
Liikekiinteistön hallinta Muuttaminen Tietosuojaseloste
Taloushallinto
fiFIN