Företaget i ett nötskal

 

Aureka Ab är ett familjeföretag grundat år 1986 och i samband med generationsväxlingen år 2019 bytte företaget namn till sitt nuvarande och vår verksamhet förnyades i grunden. De centrala begreppen i vår verksamhet är kundinriktad, flexibel och modern - utgående från dessa begrepp utvecklar vi konstant våra arbetsmetoder.

Vårt utgångsläge är att grundligt lära känna varje kund och därmed erbjuda en flexibel tjänst som använder sig av nutida och moderna metoder.  

Vår strategi är att lära känna kundens behov och producera den rätta tjänsten som motsvarar dessa behov. På detta sätt kan vi uppnå ett fungerande och långvarigt samarbete som kommer till kundens nytta via ökad trivsel för boende och en ökning av fastighetens värde. 

För oss är det viktigt att följa med branschens utveckling och vi tar i bruk nya verktyg då de är till kundens fördel. Vi vill vara med i täten av branschens modernisering och föra den ytterligare framåt. 

Till Aureka Ab:s nuvarande kunder hör både husbolag och andra typers fastighetsbolag och största delen av dem har varit våra kunder i 25 år eller mera. Bland husbolagen finns det fastigheter av olika storlekar och ålder - vi har erfarenhet av över hundra år gamla fastigheter och de utmaningar det för med sig.

 

MISSION

 

 

 

Vår professionella och personliga tjänst är värd våra kunders tillit. 

VISION

 

 

Vi finns till för kundens behov och vi producerar en flexibel och modern tjänst på ett kostnadseffektivt sätt. Vi vill ha branschens nöjdaste kunder och samarbetet med kunden är långsiktigt vilket skapar ett ömsesidigt förtroende.   

VÅRA VÄRDERINGAR

 

 

Till våra mest centrala värderingar hör kundförtroende, öppenhet, ärlighet och rätt attityd. Med dessa värderingar kan vi producera en tjänst som alla är nöjda med.

 


 

Tjänster

Disponent

Fastighetsbolag

Redovisningstjänster

För invånare

Blanketter och anmälningar

Då du flyttar

Be om offert

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Dataskydd

 

Företaget

 

 

 

 

 

Aureka Ab, Kivensilmänkuja 2, 00920 Helsingfors Tel. 0405658657 E-post: isannointi@aureka.fi   www.aureka.fi/sv
Helsingfors - Esbo - Vanda - Tusby - Sibbo
sv_SESV